TEMATSKI TEČAJEVI POSLOVNOG JEZIKA

TEČAJEVI I UČENJE POSLOVNIH STRANIH JEZIKA PREMA KVALITETNOM PROGRAMU

Tečajevi poslovnog jezika zahtijevaju određeno znanje stranog jezika kako bi polaznik mogao pratiti nastavu. Nastava je organizirana tematski što znači da se svaki put obrađuje neka tema iz poslovnog svijeta, a improviziraju se različite poslovne situacije poput poslovnog ručka, sastanka, intervjua za posao i slično. Ovakav način rada zabavan je i koristan, a polaznici se pripremaju na stvarne situacije koje ih očekuju.