Ljetna škola stranih jezika

Za one koji tijekom godine imaju previše obaveza da bi se posvetili učenju stranog jezika, HOMO HOMINI organizira ubrzane ljetne tečajeve. Ovi su tečajevi formirani tematski, intenzivnog su modula što znači da se nastava održava svaki dan i u samo tri tjedna moguće je položiti cijeli stupanj stranog jezika ili vidno poboljšati konverzaciju.

Drugi dio ljetne škole odnosi se na ljetne tečajeve njemačkog jezika u Austriji ili Njemačkoj gdje polaznici pohađaju jezik u međunarodnoj školi s izvornim govornicima i ljudima iz cijelog svijeta, a  stanuju sa svojom profesoricom iz Hrvatske te s njom po dolasku iz škole prolaze gradivo koje su obradili taj dan, popodne razgledavaju znamenitosti, uživaju i zabavljaju se. DAS MACHT WIRKLICH SPASS!!!