CJENIK

Cjenik tečajeva
Vrsta tečaja Dinamika Jedinica Cijena
Standardni / Konverzacijski 1x3 / 2x2 Semestar 1.800,00 kn - 3 x 600 kn / popust na jednokratne uplate
Tečajevi za osnovnoškolce 1x2 Semestar 300,00 kn/mjesečno
Jezične radionice / predškolska dob 1x2 Semestar 300,00 kn/mjesečno
Tematski tečajevi poslovnog jezika 1x3 Semestar 2050,00 kn
Poklon bon - Homo Homini - 10 ind.sati po želji   1.500,00 kn
Tečajevi za poduzeća po dogovoru
Hrvatski za strance po dogovoru
Individualna nastava 1 polaznik:  130,00 kn/sat
2 polaznika: 80,00 kn/sat po polazniku
3 polaznika: 70,00 kn/sat po polazniku
Homo Homini cafe po dogovoru
Ekspres tečajevi za tvrtke po dogovoru
Ekspres tečajevi za građanstvo 1.000,00 kn