STALNI SUDSKI TUMAČ ZA NJEMAČKI JEZIK

 

Marina Papec, prof. stalni sudski tumač za njemački jezik

Kontakt: 00385 91 5161 664